elders in Nederland

Hier vindt u een overzicht van de opdrachten die ik de laatste vijf jaar (één of meerdere malen) deed voor opdrachtgevers buiten Maastricht en omgeving.

 • Akro Consult:
  – schrijven folders
  – eindredactie digitale nieuwsbrief
  – redactie brochure ‘Partnerkeuze bij gebiedsontwikkeling’ (de ‘Reiswijzer’) in 2014
  – redactie Reiswijzer Gebiedsontwikkeling in 2018

 • Amvest: schrijven strategiedocument

 • Forum Stedelijke Vernieuwing: verslaglegging bijeenkomsten

 • Gemeente Eindhoven:
  – verslaglegging c.q. evaluatie van experimenten gebiedsgericht werken
  – schrijven artikel voor Tijdschrift voor de Volkshuisvesting over prestatieafspraken
  – eindredactie prestatieafspraken gemeente en corporaties
  – redactie evaluatie wijkaanpak

 • Haagse Hogeschool: eindredactie publicatie

 • Laurens Wonen: redactie ondernemingsplan en dienstenplan

 • Linssen en Van Asseldonk: redigeren teksten website

 • Mechtild Linssen adviseur in de volkshuisvesting: schrijven teksten website

 • Ministerie van BZK: verslaglegging bijeenkomsten

 • Parteon: schrijven teksten (c.q. interviews) voor koersplan, meerjarenbegroting en jaarverslagen

 • Platform31: schrijven teksten jaarprogramma

 • Stichting Visitatie Woningcorporaties: schrijven teksten brochure

 • Woonbond:
  – schrijven artikelen en interviews voor magazines
  – schrijven brochures over financiën woningcorporaties (in 2016, en de actualisering daarvan in 2018), fusies van woningcorporaties en zelfbeheer
  – schrijven boek ‘Verhuizen voor huurders’

 • Woonzorg Nederland: schrijven teksten voor visiedocument, jaarverslag en ondernemingsplan