wie

Achtergrond

Ik ben geboren in 1960, groeide op in Beek (Limburg) en studeerde planologie aan de Universiteit van Amsterdam. Na mijn studie werkte ik een korte tijd voor de Landelijke Organisatie Belangengroepen Huisvesting (LOBH, één van de voorlopers van de Woonbond). Vanaf 1990 ben ik zelfstandig tekstschrijver en journalist, eerst in Amsterdam, vanaf 1996 in Maastricht.

Filosofie

Als opdrachtnemer ben ik gewend mij te voegen naar de wensen van mijn opdrachtgevers, maar…:

  • als ik denk dat een opdracht aan kwaliteit kan winnen door een andere aanpak, geef ik dat gemotiveerd aan;

  • de kwaliteit staat bij mij altijd voorop. Ik werk snel en in een hoog tempo, zonder verlies van zorgvuldigheid en precisie. Mocht een opdrachtgever een te strakke deadline hanteren, dan zal ik dat melden en in het uiterste geval de opdracht weigeren;

  • ik ben geen reclameschrijver: ook in deze tijden van snelle, simpele en korte boodschappen blijf ik geloven in de kracht (en noodzaak) van de inhoud.

  • ik werk graag samen met opdrachtgevers en ontwerpers. Met een kritische opdrachtgever die mij de ruimte geeft mijn kwaliteit in te zetten, maar ook scherp bewaakt of dit past binnen het doel van de opdracht. En waar mogelijk met de ontwerper(s), omdat de beste producten ontstaan als tekst en ontwerp op elkaar worden afgestemd.

Kosten

Ik werk het liefst voor een aangenomen prijs, waarbij ik het onderscheid niet zoek in de hoogte van mijn uurtarief, maar in de goede prijs-kwaliteitsverhouding van mijn werk. Alleen als ik verwacht de te besteden tijd aan een opdracht niet zelf in de hand te kunnen hebben, geef ik de voorkeur aan werken op uurbasis.

En verder…

  • ben ik bestuurslid van Stichting Boerderij Daalhoeve, een kinder- en zorgboerderij in de Maastrichtse wijk Daalhof. Daalhoeve is een belangrijk centrum van dagbesteding in de stad. Ik ben secretaris van de stichting en verantwoordelijk voor de externe communicatie en pr-uitingen. Zo schreef en onderhoud ik onder meer de website van Daalhoeve (www.daalhoeve.nl);

  • ben ik getrouwd met Annelies Vossen, illustrator van kinderboeken. Ik nodig u graag uit haar website te bezoeken;

  • ben ik een liefhebber van wielrennen en zelf fietsen in de heuvels van Zuid-Limburg, de Voerstreek en de Ardennen (of hoger);

  • zoek ik graag de stilte op van de natuur;

  • vind ik dat er in Nederland (en elders) een groot gebrek is aan gezond verstand.